logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन
उमेश कुमार गुप्ता

उमेश कुमार गुप्ता

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9845251744
umeshgupta1390@gmail.com
(2019-09-29) to (2022-04-24)
विहारीलाल भाेमी

विहारीलाल भाेमी

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9841637779
biharibhomi@yahoo.com
(2019-09-29) to (2021-09-27)
किरण श्रेष्ठ

किरण श्रेष्ठ

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9842525549
shresthakiran141@gmail.com
(2018-10-24) to (2020-10-29)
गणेश कुमार पौडेल

गणेश कुमार पौडेल

लेखा अधिकृत (प्रशासन)
9847821056
paudelganesh290@gmail.com
(2018-10-12) to (2020-10-16)
सुशिल भुसाल

सुशिल भुसाल

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9849123673
sushilbhusal530@gmail.com
(2019-09-16) to (2020-09-13)
बासुदेव गौतम

बासुदेव गौतम

सव-इन्जिनियर (प्राविधिक)
9844925625
gautam.basu478@gmail.com
(2019-07-11) to (2020-08-10)
दिक्षा भण्डारी

दिक्षा भण्डारी

कम्प्युटर अपरेटर (प्रशासन)
9867467664
bhandarydeekshya928@gmail.com
(2018-09-11) to (2020-07-16)
नित्यानन्द झा

नित्यानन्द झा

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9852031023
nityanand2023@gmail.com
(2019-09-10) to (2020-07-08)
विष्णु बहादूर के.सी.

विष्णु बहादूर के.सी.

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9809714133
(2018-06-14) to (2020-06-17)
किरण प्रसाद रेग्मी

किरण प्रसाद रेग्मी

खरिदार (प्रशासन)
9857830517
kiranregmi517@gmail.com
(2016-09-06) to (2020-06-04)
भूपेन्द्र पंजियार

भूपेन्द्र पंजियार

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9846065213
bhupendrapanjiyar123@gmail.com
(2018-09-13) to (2019-10-17)
विनोद पन्त

विनोद पन्त

इन्जिनियर (प्राविधिक)
9849035071
link2binod@gmail.com
(2017-06-06) to (2019-09-04)
चन्द्र प्रकाश नेपाली

चन्द्र प्रकाश नेपाली

सव-इन्जिनियर (प्राविधिक)
9861365757
cpnepali1234@gmail.com
(2019-08-08) to (2019-03-12)
खिम बहादूर डांगी

खिम बहादूर डांगी

लेखा अधिकृत (प्रशासन)
9847821525
(2016-10-13) to (2018-10-18)
बाल चन्द्र गौतम

बाल चन्द्र गौतम

लेखापाल (प्रशासन)
9857831495
(2017-02-15) to (2018-05-21)