logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन
S.N सूचना शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम 2077-03-23 admin
2 नविनतम निर्माण सामाग्रीहरू तथा निर्माण प्रविधि सम्वन्धमा प्रस्तुतिकरण 2020-08-07 Admin
S.N सूचना शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 वर्षातकाे समयमा सावधानी सम्वन्धमा 2077-03-14 admin
2 स्वास्थ्य सचेतना 2077-03-12 admin