logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन
S.N Resource Title प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ‍‍. व. ०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020-07-30 Admin
2 स्वतः प्रकाशन (वैशाख -असार, २०७७) प्रकाशन भएकाे 2020-07-17 Admin
3 बाली नतिजा प्रदर्शन कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७६/७७ 2020-07-14 Admin
4 Workshop Trainining Research and Monitoring Norms-DOI 2064 2020-07-04 Admin
5 ग्यावियन कार्यकाे शंसाेधित नर्मस 2020-07-04 Admin
6 बार्षिक प्रगति प्रस्तुतिकरण_२०७५_७६ 2020-07-04 Admin
7 प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ अायाेजनाकाे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७५/७६) 2020-07-04 Admin
8 दर रेट विस्लेषण नर्मस (सिंचाइ) 2020-03-31 Admin
9 सर्भेक्षण नर्मस (सिंचाइ) 2020-03-31 Admin
10 Rate of Consultants 2020-03-31 Admin
11 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग सहकार्य सम्वन्धमा । 2020-03-31 Admin
12 ज उ स काे कार्यमा भ्याट कटाैती 2020-03-31 Admin