logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन
क्र.स सूचना शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Yearly Progress Report 2079/080(2022/023) 2023-07-28 PBIP
2 मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2023-07-20 PBIP
3 मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा 2023-07-19 PBIP
4 Notice for Letter of Intent(LOI) 2023-02-15 PBIP
5 Invitation for Bids 2023-01-02 PBIP
6 मासिक तथा प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2022-10-20 PBIP
7 आ.व.२०७८।७९को भौतिक तथा बित्तिय प्रगति 2022-08-18 PBIP
8 वार्षिक प्रगति २०७८।०७९ 2022-08-07 admin
9 स्वत: प्रकाशन सूचना आ।व। २०७८।०७९ 2022-07-30 admin
10 बोलपत्र खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धमा । 2021-12-03 PBIP Lamahi
11 Invitation for Bids (3rd. Sep, 2021) 2021-09-03 Admin
12 आ.व.०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (श्रावण, २०७८) 2021-07-23 Admin
13 स्वत प्रकाशन सुचना सम्बन्धमा । 2021-04-12 Admin
14 Financial Bid opening for IFB No. P12/077-78 & P13/077-78 2021-03-10 PBIP
15 सम्पति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना 2020-07-15 Admin
16 नेपालकाे संशाेधित निसान छाप प्रयाेग गर्ने सम्वन्धमा 2020-06-29 Admin
17 स्वस्थ्य सुरक्षा सम्वन्धमा 2020-06-24 Admin
18 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग सहकार्य सम्वन्धमा । 2020-06-16 Admin
19 संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2020-06-16 Admin
20 स्वत: प्रकाशन सूचना श्रावण_कार्तिक०७७_०७८ 0006-10-18 admin